Wiadomości

Raportowanie wykorzystania miejsc pozwala administratorom monitorować, którzy użytkownicy aktywowali przypisane im produkty i częstotliwość korzystania z nich. Umożliwia to administratorom optymalizację przydziałów licencji i strategiczne podejście do przyszłych decyzji zakupowych. Raportowanie wykorzystania miejsc jest dostępne tylko dla produktów z dostępem dla jednego użytkownika i nie jest dostępne dla produktów z dostępem dla wielu użytkowników.

Więcej informacji Tutaj