Skan 3D

 

Oferujemy wykonanie usług związanych z pozyskiwaniem współrzędnych punktów w przestrzeni 3D (chmura punktów) uzyskanych poprzez skanowanie laserowe lub metodami fotooptycznymi.

 

 

Dodatkowo proponujemy przygotowanie dokumentacji fotograficznej zdjęcia i filmy, dzięki której można otrzymać zdjęcia 2D, panoramy (3D orbit), obrazy 3D, filmy 2D.

 

Zakres wykorzystania danych zebranych poprzez skanowanie 3D jest bardzo szeroki i umożliwia:

 • pomiary odległości, kątów,
 • obliczenie pola powierzchni, objętości
 • ustalenie wzajemnego położenia obiektów na płaszczyźnie i w przestrzeni 3D
 • rejestrację przemieszczeń punktów, dynamiki zmian kształtów
 • analizę rozkładu temperatury w przestrzeni 3D

  

Dostarczamy precyzyjne dane cyfrowe do dalszych prac projektowych dla wielu branż.

 

 Architektura

 • pomiary odległości, kątów, pola powierzchni, objętości oraz wzajemnego położenia obiektów na płaszczyźnie i w przestrzeni 3D
 • tworzenie inwentaryzacji budowlano-architektonicznych, rzuty, przekroje, elewacje
 • tworzenie modeli 3D budynków
 • zestawienia powierzchni

Konstrukcje:

 • pomiary odległości, kątów, grubości ścianek elementów, średnice rur
 • inwentaryzacje konstrukcyjne
 • tworzenie modeli istniejących konstrukcji
 • pomiary ugięć i przemieszczeń, rozwarcie rys
 • równoległość i prostopadłość powierzchni

Instalacje

 • pomiary odległości, kątów, średnic rur, trasy przebiegu, punkty mocowania
 • tworzenie inwentaryzacji technicznych, rzuty, przekroje, widoki
 • tworzenie modeli istniejących instalacji
 • tworzenie dokumentacji DTR

Przemysł maszynowy i produkcyjny

 • pomiary 2D i 3D części maszyn
 • pomiary całych maszyn i ciągów technologicznych, precyzyjna lokalizacja na hali produkcyjnej
 • praca na modelu i chmurze punktów, zestawianie urządzeń i koordynacja podłączeń
 • pomiary dynamiki zmian kształtów w czasie
 • pomiary temperatury w przestrzeni 3D

Zieleń i drzewa

 • inwentaryzacja drzew i krzewów
 • modelowanie terenu
 • pomiary masy

 

Skanowanie laserowe 3D tworzy chmurę punktów czyli precyzyjny zapis współrzędnych x,y,z w przestrzeni 3D, z możliwością rejestracji dodatkowych informacji w tych punktach w określonym czasie.

Automatycznie tworzymy cyfrowy zapis obiektów i to jest już dokumentacja, która może być wielokrotnie wykorzystywana.

 

Skanowanie laserowe 3D - to szereg nowych możliwości analizy,

do których zapraszamy!